Wickedlasers

20 d’octubre 2006

"Tutorial" Mathematica 1

Doncs be ja fa temps que rebo pressions per que escrigui algun tutorial pel mathematica. Tot i que el que fare sera posar exemples i a comentar-los.

Es important recordar que per entrar l'ordre al mathematica no heu de klikar la tecla enter que esta sobre el shift dret sino que heu de klikar l'enter que teniu al teclat numeric de l'altra manera el que fareu es saltar de linia.

Dit aixo espero que tothom sapiga com a minim sumar, restar, multiplicar, dividir i fer arrels. Si no ho sabeu potser us aniria be anar a File --> palettes i triar la numero 3 i la 4. Amb aixo ja podeu fer bastantes coses com per exemple trovar funcions derivades, integrals, potencies, sumatoris,productes etc...

Primer de tot seria interesant que dominesiu tot el que e esmentat abans per que es la base.

Un cop tenim aixo jo podem fer un munt de coses per exemple: grafics, funcions, resoldre equacions o sistemes d'equacions, expandir funcions, factoritzar, etc...

Començare amb els grafics.
La forma mes basica es la seguent:

Plot[f(x),{x, limit inferior, limit superior}]

Per exemple si volem fer una grafica de la f(x)= x^2 dels valors -5 al 5 hauriem descriure aixo:

Plot[x^2,{x, -5, 5}]

Per resoldre equacions el que s'ha de fer es:

Solve[ f(x)== a ,x]

On f(x) pot ser qualsevol funcio i a potser qualsevol cosa fins i tot una altra funcio. Es questio que proveu jo posare el cas mes "facil" resoldre l'equacio x^2-3x+1 = (45x + 6)/7 el que hauria d'escriure seria :

Solve[ x^2-3x+1 == (45x + 6)/7, x]

No poso la solucio per que es una mica bestia d'escriure per aqui.

Bueno aixo es tot per avui.

Si teniu algun dubte no dubteu en preguntar.